MAGNETOCALORIC EFFECT IN POLYCRYSTALLINE DyAl2

S. Taskaev, V. Khovaylo, K. Skokov, W. Liu, E. Bykov, M. Ulyanov, D. Bataev, A. Basharova, M. Kononova, D. Plakhotskiy, M. Bogush, M. Gavrilova, T. Gottschall, Z. Hu

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.