INVESTIGATIONS OF PROPERTIES OF FE-GA ALLOYS FROM AB INITIO CALCULATIONS

M. V. Matyunina, M. A. Zagrebin, V. V. Sokolovskiy, V. D. Buchelnikov

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.