KINETICS OF PHASE TRANSFORMATIONS IN Fe-Ga ALLOYS

O.O. Pavlukhina, V.V. Sokolovskiy, V.D. Buchelnikov, M.A. Zagrebin, M.V. Matyunina, O.N. Miroshkina, D.R. Baygutlin

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.