PHASE TRANSITION STUDY IN TWO-DIMENSIONAL STRUCTURED NANOSYSTEM

S.V. Belim, I.V. Bychkov, D.A. Kuzmin, V.G. Shavrov

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.